Fördelarna med meditation

Fördelarna med meditation

Fördelarna med meditation är många. 

Fler och fler upptäcker kraften i meditation. Praktiken som går ut på att stilla tankarna genom mindfulness eller genom att fokusera sinnet på ett objekt. Effekterna omfattar ökad koncentrationsförmåga och bättre förmåga att reglera känslor. Det kan leda till ett liv i balans med mindre stress.
     Nyckeln ligger i rutinen snarare än hur länge du mediterar. Därför är ett par minuter om dagen bättre än en lång meditation i veckan. Man kan se det som att vi tränar hjärnan, och ju oftare vi gör det desto mer van blir den och effekterna tydligare.
     Forskning visar att meditation leder till kognitiva förändringar i hjärnan och likaså studier bekräftar många av fördelarna. Men det bästa är att prova det själv - och upptäcka effekterna du får. För en sak är säker, det finns inga nackdelar.
     Nedan kan du läsa om några fördelar som många upplevt av regelbunden meditation.


Stillar tankar


Har du någon gång tänkt att du bara vill stänga av narrativet i hjärnan? Tankarna som oroar, ångrar, är ängsliga eller bara maler på och på. Vi tror ofta att vi är våra tankar. Men när vi oroar oss är vi rädda för något som inte skett, baserat på händelser vi varit med om tidigare. Det är med andra ord ingen sanning och faktum är att vi inte vet vad som kommer att ske härnäst. När vi stillar våra tankar ger vi oss utrymme att bara vara. Att utforska oss själva bortom våra, ofta begränsande, tankar.


Minskar stress och främjar återhämtning


När vi stressar är det sympatiska nervsystemet påkopplat, det som kallas kamp-eller-flykt- systemet. Då utsöndrar kroppen stresshormonet kortisol. Det kan påverka sömn, leda till depression och ångest och öka blodtrycket. Meditation aktiverar det parasympatiska nervsystemet, eller lugn-och-ro-systemet. Kroppen aktiverar viktiga funktioner i kroppen som stimulering av matsmältningen och läkningsprocessen förbättras. Dessutom ökar må-bra- hormonet oxytocin. Kroppen får tid att återhämta sig helt enkelt!


Ökad närvaro


Du kan meditera sittande eller stående, eller gå och meditera. Det viktiga är fokuset. På sinnenas intryck om du utövar mindfulness, eller på ett annat fokusobjekt som till exempel andningen. Det betyder att du är här och nu. Dina tankar må vandra iväg men ju mer du övar på att snällt föra tillbaka fokuset desto lättare blir det. Och i längden påverkar det vardagen också. Du lägger märke till saker i du inte tänkt på tidigare, möter folks blickar, ser tiden i kön på mataffären som en chans att ta några djupa andetag.


Ökad tolerans och acceptans - och snällhet mot dig och andra


Meditation gör oss mer accepterande för det som är. Många upplever att de får en distans till händelser, alltså att de inte automatiskt reagerar när något händer. Utan stannar ett ögonblick, noterar vad som hänt, och kan välja reaktion därefter.
Vissa typer av meditationer är också ämnade att öka kärlek mot oss själva och andra. Som t.ex. Metta, en typ av kärlek- och snällhetsmeditation, som fokuserar på att utveckla snälla tankar och känslor mot dig själv och andra.


Andra fördelar:


• Ökad kreativitet
• Bättre sömn
• Sänkning av blodtrycket
• Förbättrad självkänsla och självkännedom

 

/Nicky Rosenberg