Natur - Återkrea, ateljé

I Natur - Återkrea kommer du från och med augusti få möta Elizabeth Garcia, som håller i estetiska kurser och workshops. 


”Jag är
utbildad fritidspedagog, dramapedagog, bildlärare, ledare i Dynamisk pedagogik och Ateljerista. Har lång erfarenhet av att undervisa, i förskola och skola, men också i vuxenutbildningar. fortbildar och föreläser inom estetiska lärande processer och Reggio Emilia inspiration utifrån lärande för hållbar utveckling. Mer om mig, hittar ni på Linkedin.”

Ateljé-huddinge 

Poesi & andra uttryckssätt

Onsdagar 18.30 - 20.30
Prova gratis 6/9 

Poesi-och-andra-uttryck

Utifrån medtagna dikter, egna eller favoriter, kommer du att guidas att utforska dina kreativa sidor. De olika skapandeprocesser under kvällen kommer att ske individuellt och i grupp.

Kvällen delas in tre olika moment:

1. Läsning för varandra av de medtagna dikterna.
2. Utifrån inspiration av de lästa dikterna, kommer du att måla/teckna. (Det här momentet sker individuellt och det du skapar under kvällen kan du sen ta hem)
3. Utifrån inspiration av de utförda målningar/teckningar som skapades i moment 2, kommer du att tillsammans med de andra kursdeltagaren att gestalta. Det görs med hjälp av naturmaterial/återbruksmaterial. De ni gestaltar i detta moment blir inte på något sätt fastlimmat eller ihopsatt. Det tas inte hem, materialet som används för gestaltningar kommer i stället att sorteras tillbaka och lämnas kvar i ateljén.

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av poesi och estetiska uttryck.
Kursen ges enstaka tillfällen á 2 timmar/tillfälle.
Olika material erbjuds varje gång
Antal platser: 5 deltagare - först till kvarn!
Minst 2 deltagare för att kursen ska kunna genomföras.

Pris: 385 kr. inklusive förbrukningsmaterial
Prova gratis onsdagen den 6/9 18:30-19:30

Anmälan och frågor till egarrar@hotmail.com Anmäl dig senast 5 arbetsdagar innan kursen.

Alla datum


 

Workshop - En inre resa och lärande process genom meditation och skapande

22 oktober 10.00 - 13.00 

Inre-resa-genom-skapande

Med workshopen vill vi inspirera dig att stanna upp. För att du ska få tillgång till din kreativa sida inleder vi med en grundande meditation.

Vi fortsätter resan utifrån ett ljud som leder oss till minnen, associationer, tankar och reflektioner. Vi kommer att laborera fritt med minst tre olika material; lera, färg, naturmaterial eller återbruksmaterial. Det är en lekfull process där fokus är ”här och nu, upplevelsen” Det praktiska arbetet varvas med reflektioner som sker enskilt och i grupp.

Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av personlig utveckling genom kreativa uttryck. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper. Anmälan sker här senast 5 dagar före workshopen. Har du frågor vänder du dig till Elizabeth via mejl egarrar@hotmail.com. I kostnaden ingår allt material. Kom med bekväma kläder.

Det är Elisabeth och Elin som tillsammans håller i denna workshop.

650 kr inkl. material 

ANMÄLAN