Fördelarna med assistering, hands-on och kroppskontakt för yogalärare

Fördelarna med assistering, hands-on och kroppskontakt för yogalärare

Fördelarna med assistering, hands-on och kroppskontakt för yogalärare är många. Längre ner i detta inlägg kommer vi att lyfta dessa fördelar. 

En yogalärares främsta verktyg 


Ett av yogalärarens främsta och viktigaste verktyg är kommunikation. Det finns olika former av kommunikation och varje yogalärare guidar på sitt unika sätt samtidigt som det skiljer sig från en deltagare till en annan hur hen tar till sig information. En del utövare tar till sig information bäst genom att lyssna, andra genom att titta och vissa genom att känna. Därför är det ofta bra att kombinera olika kommunikationssätt som yogalärare för att nå ut till flera deltagare.

 

Den verbala guidningen

 

Den verbala guidningen är det centrala och viktigaste verktyget för en yogalärare och ofta en förutsättning för att kunna guida deltagarna genom ett yogapass. Den verbala guidningen kombineras ofta med att demonstrera övningar och ställningar. Det handlar om att med ord hjälpa deltagarna in i olika asanas och ta dem igenom ett yogaflöde, men det kan också vara i syfte att fördjupa deras praktik samt att upplysa och inspirera. En del yogalärare lägger större vikt vid den fysiska aspekten och andra vid den mentala aspekten av praktiken i sin guidning. Den verbala guidningen innefattar ord, röstläge och pedagogik och kan vara avgörande om en deltagare väljer att komma tillbaka till en instruktör eller inte.

 

Fördelarna med assistering, hands-on och kroppskontakt som yogalärare


Fysisk assistering inom yoga är ett kommunikationssätt som diskuterats under senare år och inte heller varit lika självklart under pandemin i och med risken för överföring av bakterier och virus. Det kan också vara en mer komplex kommunikationsform än den verbala guidningen i och med att det krävs samtycke mellan lärare och elev. Det finns dock väldigt många fördelar med assistering som kommunikationsform.


  • Assistering kan fördjupa en deltagares praktik.

  • Assistering kan vara stöttande.

  • Assistering kan vara avslappnande.

  • Assistering kan vara uppmuntrande.

  • Assistering kan hjälpa deltagarna till mer öppenhet och frihet i sitt utövande.

  • Assistering kan hjälpa deltagarna att våga mer och utmana sig i praktiken.

  • Hormonet oxytocin frisätts vid kroppskontakt.

    Assistering-hands-on

Fördjupningskurs Assistering/Hands-on 

Vi erbjuder en webbaserad fördjupningskurs där du genom teoretiska och praktiska genomgångar ska kunna komma igång att assistera dina deltagare på ett tryggt och stabilt sätt utifrån intention och syfte. Kursen är ett stöd till dig som vill använda hands-on som verktyg och kommunikationsform i dina pass, och ger dig en stadig grund att stå på.  Läs mer här.