Den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen är en del av yogafilosofin. Inom västvärlden likställer vi ofta yoga med olika positioner, rörelser och flöden vi utför under en klass. Men positionerna, eller asanas, är bara en av åtta delar inom yogans filosofi.

     För över 2000 år sedan skrev Patanjali Yoga Sutras, en kort filosofisk guide för hur vi människor ska leva hälsosamt, sanningsenligt och meningsfullt. Tanken är att det finns olika steg att ta, närmare bestämt åtta stycken för att nå självförverkligande. Dessa kan ses som en stege, där vi behöver kliva över första för att nå det andra, och så vidare. Målet är att nå det sista trappsteget - Samadhi - som innebär utopi, att vi är ett med universum.
     Generationer av yogalärare och yogautövare har erkänt Yoga Sutras som en av de främsta texterna om yoga. Texten erbjuder ett tydligt och konkret sätt att praktisera på.


1. Yamas (moralisk disciplin)


Steg ett och två kan man kalla för yogans do’s and dont’s. Det är etiska riktlinjer för hur man ska leva ett bra liv.
Yamas handlar om moral och etiska handlingar. Fokus är framförallt på sådant du inte ska göra. Det finns fem olika grenar på detta steg.


• Ahimsa - Du ska inte skada dig själv eller andra.

I sin mest grundläggande form handlar det om att inte skada någon fysiskt. Men det sträcker sig längre än så. Tankar, beteenden och ord kan vara skadliga också, mot dig själv och andra. Vissa yogis praktiserar ahimsa genom att inte äta kött. Andra gör det genom att inte kolla på våldsamma filmer. Men det kan lika gärna handla om att inte gå över dina gränser på yogamattan. Essentiellt handlar det om att vara snäll mot dig och andra.


• Satya - Handlar om att vara sann mot dig själv och andra, både i tankar och tal.

Grundläggande är att separera dömande tankar från fakta. T.ex. om det ligger massa kläder på golvet, kan du istället för att tänka ”jag är slarvig” kan du istället bara observera ”det ligger kläder här på golvet”. Genom att tillskriva beteckningar begränsar vi oss själva och andra. Dessutom är det viktigt att hålla vårt ord och avstå från att såra. 

 

• Asteya. Att inte stjäla.

Gäller inte bara materiella saker, utan även att inte stjäla andras idéer, tid och möjligheter. Det är praktiken att undvika att ta sådant som inte tillhör oss. Det handlar även om giriga tankar - att vilja ha det andra har. Det kan t.ex. handla om att shoppa mer än vi behöver - ofta fyller vi tomrum inom oss med materiella ting. 


• Bramacharya - I sin ursprungliga form handlar det om att leva i celibat.

I moderna tider kan man snarare tolka Bramacharya som att ha moderation. Med saker som sex, mat och makt framförallt.


• Aparigraha - Handlar om att inte vara girig.

 

Genom att begränsa krav och hur mycket vi behöver av pengar, saker, kärlek, tid och uppmärksamhet kan vi känna oss mer tillfreds med oss själva.


2. Niyama (observationer)


Niyamas är spirituella observationer. Här är det mer fokus på sådant du ska göra.

• Saucha. 

Innebär renlighet. Kan t.ex. göras genom praktikerna nässköljning, nauli (magmassage) eller khappalabhati som är en andningsteknik för att rensa kroppen.


• Santosha.

Om att vara nöjd med sig själv och sitt liv.


• Tapas.

Genom att få bort gamla vanor som inte är bra för dig och skapa disciplin kan du leva ett sundare och sannare liv.


• Svadyaya.

Vikten av att ständigt utvecklas. Genom att studera, läsa och lära känna dig själv bättre.


• Ishvarapranidhana.

Handlar om att du ska ge dig hän till universum och något större. Till ditt sanna jag, till en gudomlighet.


3. Asana (fysiska positioner)

 

Betyder korrekt position. Dessa är alltså de olika positioner vi utför i en yogaklass, den fysiska praktiken. Tanken är att positionerna stärker kroppen och stillar sinnet som en förberedelse för nästkommande steg som är mer fokuserade på att fokusera och meditera i stillhet. Ska du klara av att sitta i meditation en längre tid behöver du en stark kropp som klarar av att stödja  dig.


4. Pranayama (andningsövningar)


De flesta som gått yogaklasser har testat på pranayama, olika andningsövningar. Ujjayi, eller havsandning, är vanligt förekommande på mer flödande klasser. Nadi shodana, eller växelvis andning, är bra för att balansera ut hjärnhalvorna där den ena är mer kopplad till strategiskt tänkande och den andra till kreativitet. Genom att lära sig att styra andetaget tränar du även på att styra din energi och dina tankar.


5. Pratyahara (tillbakadragning av sinnen)


Pratyahara handlar om att dra sig tillbaka från sinnena. Genom att koppla bort intryck kommer vi närmare den sanning som vilar inom oss.


6. Dharana (koncentration)


Dharana handlar om att hitta ett fokus, för att se till att tankarna inte snurrar iväg. Det kan man träna genom mantran eller mudras (handpositioner).


7. Dhyana (meditation)


Till skillnad från Dharana stillar du här tankarna men utan att fokusera på något speciellt. Det är alltså stillheten och tystnaden, inom dig.


8. Samadhi (upplysning)


Det sista steget, som alla tidigare steg förbereder inför. Det beskrivs som utopi eller självförverkligande. Du är ett med universum. 

// Nicky Rosenberg