Aktuellt på MOON


23/4 14.00 - 17.00


VÄLKOMMEN TILL ETT EVENT MOT STÖRRE LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH LIVSKVALITÉ, MENING, BEHOV.

ÖKA DIN SJÄLVKÄNNEDOM, SE DINA PERSONLIGA OCH PSYKOLOGISKA, FYSISKA MÖNSTER SOM HINDRAR DIG*
Rutiner,vanor, *Värderingar som vägledning 

*Förhållningssätt,egna sanningar.


*Självbild, självkänsla,

*Tacksamhet, *Hjärnan, *Hälsa, fritid, *Relationer

Jag varvar temagenomgångarna och de små reflekterande delningarna med avslappning samt lite frigörande rörelser till musik under vår tid tillsammans för att skapa lugn, frihet samt trygghet.

Vi skapar tillsammans en trygg grupp där inga tankar eller känslor är fel, där fördömanden inte finns, där respekt och varsamhet för varandras tankar och känslor är jätte viktigt och där vi kan inspireras av varandra. 

Mirjami Denebrant 
Högkänslighetsterapeut samt 
Samtalsterapeut
Vid frågor och ang intresse  för ev HSP-events:

Investering: 400 kr