Våra- sju-chakran

Chakratraditionen

Chakratraditionen är en del av yogafilosofin. Enligt traditionen har vi inte bara en fysisk ryggrad utan även en själslig ryggrad där våra chakran är placerade. Ett eller flera chakran kan vara under- eller överstimulerade. Därför strävar vi efter att de ska balanseras så att energin kan flöda fritt. 

Vi kan balansera chakran med hjälp av meditation, yoga, massage eller healing, men också genom livsstil och val av mat och dryck. 

Våra sju chakran 

Chakra 1 - Rotchakrat (Muladhara)

Detta chakra är beläget i den allra nedersta delen av ryggraden. Det är det mest grundläggande chakra för trygghet, grundning och en känsla av tillhörighet. Obalans i detta chakra kan till exempel skapa en rädsla av att bli övergiven eller en svårighet att se verkligheten som den är. 

Detta chakra har färgen röd, såsom jordens lava. En grundande färg. 

För att balansera detta chakra är rekommendationen att spendera tid i naturen, gå barfota på gräset och att äta mycket proteinrik mat. 

Meditation: Föreställa sig rötter som växer och rör sig ner genom golvet, marken och slår rot långt ner i jorden. 

Element: Jord. 

Chakra 2 - Navelchakrat (Svadhisthana)

Detta chakra är beläget strax under naveln och är ett chakra för njutning, sexualitet och känslor. Vid obalans kan det kännas svårt att kontrollera känslorna och att sätta gränser. 

Detta chakra har färgen orange, såsom eld. 

För att balanser detta chakra är rekommendationen att dricka mycket vatten, juice och örtte samt göra höftöppnande asanas. Det kan även vara bra att göra aktiviteter där man får utlopp för kreativitet eller skriva dagbok för att komma i kontakt med sina känslor.

Meditation: Medvetengör sensationerna i den fysiska kroppen och till nedre delen av magen. Föreställ dig en orange färg, som en orange boll eller ett eldklot som fylls på med varje andetag. För varje andetag blir färgen klarare och renare och du kan känna att du fylls med orange energi. 

Element: Vatten.

Chakra 3 - Solar plexus (Manipura)

Detta chakra är placerat över naveln vid diafragman och är chakrat för styrka och självförtroende. Vid obalans kan känslor såsom hjälplöshet uppkomma. 

Detta chakra har färgen gul, såsom solen. 

För att balansera detta chakra rekommenderas att inta stärkelserik kost och asanas såsom krigaren och sittande vridning. 

Element: Eld

Meditation: Bra med andningsmeditation för att balansera detta chakra och att föreställa sig ett gult ljus som expanderar i kroppen. 

 Chakra 4 - Hjärtchakrat (Anahata)

Detta chakra är lokaliserat vid ryggraden i höjd med det fysiska hjärtat och armarna och händerna är som en förlängning av hjärtchakrat. Det är chakrat för kärlek, medkänsla och förlåtelse. Vid obalans kan det uppkomma känslor av ensamhet och sårbarhet. 

Detta har färgen grön, såsom naturen.

För att balansera detta chakra rekommenderas att äta grönsaker, utöva hjärtöppnande asanas såsom halvhund eller uppåtgående hund. Ge dig själv näring och omvårdnad.

Element: Luft.


Chakra 5 - halschakrat (Visuddha)

Detta är chakrat för kreativitet, att kommunicera och utrycka sig och det är lokaliserat vid halsen. Obalans i detta chakra kan leda till svårigheter att att utrycka sina känslor och sätta gränser.

Detta chakra har färgen ljusblå, såsom himmelen.

För att balansera detta chakra är rekommendationen att äta frukt, sjunga och utöva asanas såsom axelstående och plogen. 

Meditation: Bra med andnings- och mindfulnessmeditation. 

Element: Rymd. 

Chakra 6 - tredje ögat chakra (Ajna)


Detta chakra är beläget mellan ögonbrynen och är enligt traditonella chakrat för vår intuition och sjätte sinne. Vi brukar säga att när det tokkliar i näsan eller öronen så är det någon som tänker på oss. Näsan och öronen är kopplade till vårt tredje öga. 


Detta chakra har färgen indigo blå. 

Obalans i detta chakra kan bidra till att vi inte lyssnar till vår intuition, vilket leder till att vi tänker för mycket och rådfrågar andra när vi ska ta beslut eller behöver mycket hjälp med vägledning i livet. 

För att balansera detta chakra och utöva asanas såsom barnets position. 

Meditation: Bra med traditionell stilla meditation där vi fokuserar på tredje ögat. 

Element: Ljus. 

 

Chakra 7 - Kronchakrat (Sahasrara)

 

Detta chakra är beläget på toppen av huvudet, kronan. Det är chakrat för visdom och förståelse. Det är viktigt att rotchakrat och övriga chakran är balanserade för att kunna känna harmoni och uppleva balans i kronchakrat där vi har tillgång till insikt och förmågan att hantera andlighet till det högsta chakrat. 

Detta chakra har färgerna gult, violett och vit. 

För att balansera detta chakra rekommenderas huvudstående, meditation och savasana.

Meditation: Chakrabalansering och meditation där du föreställer dig ett klart vitt läkande ljus som sprider dig genom kroppen. 

Element: Inre ljus.