Ayurveda

Ayurvedas 12 principer

Vetenskapen om livet


Visste du att yoga är en systerfilosofi till Ayurveda. Jo, det är det och precis som yoga har det funnits i flera tusen år. Ayu betyder liv och veda betyder vetenskap, så det är vetenskapen om livet. I denna text kommer vi lyfta 12 principer inom Ayurveda för att ge dig en överblick av denna vetenskap och filosofi. Just eftersom det är en hel vetenskap är detta bara en bråkdel av det som finns att hämta från detta omfattande ämne.

1:a principen 

Ayurveda behandlar roten av symptomen. När du kommer till en ayurvedisk läkare får du svara på en hel del frågor om din livsstil och vanor, både nu och om hur det var när du var barn. Detta är för att ta reda på vad du har för genetiska förutsättningar och vilka obalanser som finns. När roten av den uppkomna sjukdomen är botad kommer sällan sjukdomen tillbaka. Inom Ayurveda ser man till kropp, sinne och själ, så det är ett holistiskt sätt att se på människan. 

2:a principen 


Mediciner är giftfria och utan biverkningar. 

3:e principen 

Samma behandling kan användas för friska såväl som för sjuka. Om behandling ges till sjuka är det för att behandla sjukdomen. Om behandling ges till friska är det för att skapa immunitet för att bibehålla en god hälsa.


4:e principen 

Medicinerna är ofta billigare än moderna medicinerna då de oftast härstammar från örter. Ju sällsammare örterna blir desto dyrare blir dock medicinerna. 


5:e principen 

 

Sjukdomar är inte enbart psykiska eller somatiska. Psykiska problem kan orsaka somatiska problem och tvärtom. 

6:e principen 

Inom Ayurveda är det stort fokus på förebyggande medicin snarare än läkning. Ett av målen med ayurvediska behandlingar är att hitta obalanserna och behandla dem innan det skapas sjukdom.

7:e principen 
Ayurveda är nära naturen. Man använder sig exempelvis av växter, metaller, mineraler, animaliska produkter, lera, sol och vatten för att behandla sjukdomar.


8:e principen  

 

Yoga är en viktig del av Ayurveda. Då det moderna samhället har gjort livet snabbt och artificiellt behövs yogapraktiken för att kompensera för detta.

 

9:e principen 


Ayurveda bibehåller en öppen attityd till andra läkesystem.

 

10:e principen 

 

Diagnostiken delas upp i två delar, diagnos av patienten och diagnos av sjukdomen.

 

11:e principen 

 

Inom Ayurveda behandlas en och samma sjukdom på olika sätt beroende av bland annat följande. 
 

  • Ålder 
  • Kroppskonstitution
  • Klimat eller säsong 
  • Orsak till sjukdom 
  • Ämnesomsättning 

 

12:e principen 

 

En vanligt förekommande detoxmetod inom Ayurveda är Panchakarma. Det är en utrensningsprocess som består av fem delar. För att stimulera processen sker regelbunden oljemassage, Abhyanga. Abhyanga har många fördelar, bland annat ökad blodcirkulation, rensning av slaggprodukter och oljan smörjer hud, skelett och leder. Det finns olika förberedda oljeblandningar anpassade för olika kroppstyper. Ksheera bala är en av de vanligaste som fungerar för de flesta kroppstyper.