Meditation när allt känns rörigt

Meditation när allt känns rörigt

 

Meditationsguide
Yinyogainstruktör & Meditationsguide 
100 h - helt onlinebaserad utbildning 
Läs mer 

Yinyogainstruktör
Elin Starrin 
Läs mer